0212 438 82 36
0554 361 77 70

ACİL DURUM VE EYLEM PLANI
 
      İşyerleri tehlike potansiyeli olan yerlerdir. Bu durum işyerlerinde acil durum ve eylem planı çalışmalarının, çok geniş bir
formatta ele alınılmasını zorunlu kılmaktadır.İşyerinde detaylı bir planlama, acil durumlarda müdahale için anahtardır.
Ekipman gerekliliklerini, işyerinde müdahale ihtiyaçlarını ve dış acil durum kaynaklarını iyi bir şekilde tanımlayabilmek
için her bir olay tipi değerlendirilmelidir. İşyeri denetimler sırasında gözden geçirilmeli ve işyerinin periyodik olarak
değerlendirilmesi yapılmalıdır.işyerlerinde acil durum ve eylem planının oluşturulması ve uygulanması, işyerine yakın 
ve uzak konumda olan kişi, kurum ve kuruluşların işbirliği ile çalışmaların ortak bir payda altında toplanmasıyla mümkün 
olabilir.İşyerinde acil durum ve eylem planı çalışmalarına, destek konusunda acil durum ve eylem planına taraf olan her
kesimin işbirliği ile ortak bir payda altında toplanması ve çalışmaların yürütülmesi amacıyla birlikte örgütlenmesi gereken 
kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir;
 
İşyeri
Belediye
Kaymakamlık
Jandarma Komutanlığı
İtfaiye Teşkilatı
Devlet Hastanesi
Yerel Acil Durum Planlama Komisyonu
     Söz konusu bu yaklaşım tarzı ve kavram iş kazaları, meslek hastalıkları, yangın, patlama, su baskını, deprem, kimyasal 
tehlikeler, yolların kapanması, haberleşme kayıpları, düzensiz bakım, istenmeyen insan davranışları, saldırı vb. gibi acil
durumlarda yönetimin süratli doğru karar almasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra çalışma planının oluşturulması, verilerin
toplanması,canı ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespiti ve ekiplerin faaliyetlerinin organize edilmesine yönelik 
çalışmaların verililiğini artırarak aynı zamandagelişiminive devinimini sağlayacaktır.
Acil durum ve eylem planı, zarar potansiyeli yüksek olan tehlikeleri ve hasarları önleyecek veya hafifletecek aynı zamanda 
büyük birfelakethalinde makul bir sürede yeniden işyerinin eski haline dönme oluşumunu sağlayacak yönetim ve 
uygulamaları içermelidir.Herhangi bir acil durum veya kriz durumu karşısında bu durumu karşılama ve yönetmeye hazır
olunmasını sağlamak için organizasyonve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 
Bu amaçla aşağıda verilen öncelikler listesinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi önemlidir;
 
Acil durumların tanımlanması ve tarif edilmesi
Uygun hareketi belirlemek için acil durumun analiz edilmesi
Uygulanabilir önleyici ölçümlerin yapılması
Uzman ekibin gönderilmesi
Müdahale zamanının en aza indirilmesi
ACİL DURUM VE EYLEM PLANI YAPILMASINI GEREKTİREN HALLER
 
Yangın
Patlama
İş kazaları
Meslek hastalıkları
İnsan sağlığını tehdit edici bir olay
Çevre sağlığına etki edici bir olay
Büyük hasar, zarar ve ziyan yaratacak durumlar
Özel tehlikeler
Domino etkisi
Kimyasal madde/gaz ve zehirli maddelerin dökülmesi veya yayılması
Kötü hava koşulları
Sel/su baskını
Deprem
Fırtına
Sabotaj
Yıldırım düşmesi
İstenmeyen insan davranışları
Sivil problemler
Tehdit ve taciz telefonlar